HUFBAU-AKKER FOCI VB NYEREMÉNYJÁTÉK

HUFBAU-AKKER VB NYEREMÉNYJÁTÉK 2018 - JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések
 
Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő „Hufbau-Akker Foci VB nyereményjáték” nevű promóciós játék
(a továbbiakban: Játék) szervezője az Akker-Plus Kft. (6221 Akasztó, Fő út 189.)
 
2. Promóciós mechanizmusa és nyeremények
 
2018. június 1-én nyereményjátékot hirdetünk, melynek lényege, hogy a Hufbau-Akker egységeiben
(Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Akasztó, Soltvadkert)
2018. június 1-től 2018. július 15-ig tartó időszakban történő 5.000,- Ft-ot meghaladó vásárlás után
1 darab nyereményszelvényt kap minden vásárló (akkor is csak egy szelvény jár, ha több tízezer forint értékben vásárol), amelyet az üzletekben elhelyezett gyűjtődobozba kell bedobni.
 
A játékban résztvevő szelvények sorsolása és a nyeremények:
 
június 11. hétfő →egységenként 1 VB labda és 4 Budweiser-pakk
június 18. hétfő →egységenként 1 VB labda és 4 Budweiser-pakk
június 25. hétfő →egységenként 1 VB labda és 4 Budweiser-pakk
július 2. hétfő →egységenként 1 VB labda és 4 Budweiser-pakk
július 9. hétfő →egységenként 1 VB labda és 4 Budweiser-pakk
július 16. hétfő →egységenként 1 VB labda és 4 Budweiser-pakk 
 
Továbbá külön nyeremények, amelyek sorsolásán minden Hufbau-Akker egységben 
(Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Akasztó, Soltvadkert)
a sorsolások időpontjáig bedobott összes nyereményszelvény részt vesz.
 
1. sorsolás: 
VB kezdő napja: 2018. június 14-én egy darab LG HD Ready Led TV-t sorsolunk ki.
 
2. sorsolás: 
Ideje: 2018. július 10-én egy darab Samsung Full HD Smart Led Tv-t és egy teli hűtőt sorsolunk ki. A hűtőt a Whirlpool, a tartalmát pedig a Tesco biztosítja.  
 
 
3. Részvételi feltételek
 
A “Hufbau-Akker Foci VB nyereményjáték„ nyereményjátékban részt vehet minden, az illetékes magyar hatóság által kiadott
érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarország területén állandó lakcímmel,
18 évet betöltött természetes személy, aki 5.000,- Ft-ot meghaladó összegű vásárlást végez
a megadott Hufbau-Akker egységek valamelyikében (Kalocsa, Kiskőrös, Kecskemét, Akasztó, Soltvadkert)
a Játék időtartama alatt, illetve elolvasta a https://www.facebook.com/Hufbau-Akker-107614355999005/
oldalon a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.
 
4. Kizárások
 
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot, akár a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Hufbau-Akker egységeiben, vagy a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Hufbau-Akker-107614355999005/) nyújtunk felvilágosítást.
A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.
A részvétel a jelen hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.
 
5. Érvénytelen pályázat
 
A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen Játékszabályban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek nem felel meg.
 
6. A játék időtartama
 
A nyereményjáték 2018. június 1. 00 óra 00 perctől 2018. július 15. 23 óra 59 percig tart.
 
7. A sorsolás menete
 
A nyerteseket június 11. hétfőn, június 18. hétfőn, június 25. hétfőn, július 2. hétfőn, július 9. hétfőn,
július 16. hétfőn, 10 óra 00 perckor sorsoljuk ki, a bedobott nyereményszelvények kézi húzásával.
A sorsolásban minden, jelen Játékszabályban foglaltaknak megfelelő szelvény részt vesz.
 
8. A díj átvételének feltételei
 
A nyerteseket a sorsolást követő 1 munkanapon belül, a nyereményszelvényen megadott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatjuk a nyertesség tényéről, és ott kérjük meg, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot. A sorsolás alkalmával a Nyerteseken felül 3 db Tartaléknyertest is húzunk. Abban az esetben, ha valamely kisorsolt játékos 3 munkanapon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot, vagy lemond a nyereményről, úgy a Tartaléknyertesek nyereményigénye érvénybe és hatályba lép. A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. A nyeremény előzetes egyeztetést követően vehető át. A Szervező a nyereményt a sorsolást követő 10 munkanapon keresztül tárolja.
A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét 10 munkanapon belül, helyette
a Tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.
 
9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
 
A jelen Játékban részt vevő Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások, illetve a nyeremény postázásának igénye esetén a postaköltség a nyertes játékost terheli.
 
10. Adatkezelés
 
A Játékban részt vevő személy, az általa közölt személyes adatok megadásával elismeri és elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben a Nyertes a nyeremény postázását kéri, szükséges teljes nevének és lakcímének megadása a Szervező részére. A játékosok személyes adatait a Szervező további személyeknek nem adja tovább.
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli, valamint azokat kizárólag a nyeremény kézbesítéséig tárolja. A játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Hufbau-Akker egységeiben,
a Hufbau-Akker Facebook oldalon, illetve a marketing@akker-plus.hu címen keresztül kérhető.
 
11. Felelősség kizárása
 
A Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt
a Játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítéséért. Amennyiben a Játékos jogosulatlanul dob be nyereményszelvényt, a Szervező kizárja a Játékból. Szervező, illetve, ha van, a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul elhelyezett szelvényekért, tévesen megadott adatokért. A Játék szervezésében részt vevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
  
A játékosok nyereményszelvényük bedobásával a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt
tudomásul veszik és elfogadják.
 
Kiskőrös, 2018. június 1.
 
Akker-Plus Kft. (Szervező)