Szolgáltatás

Megújuló energiaforrások  a hatékony működésért 


Épületszerkezetek hőtani  adatainak javítása:

1, Hőszigetelő rendszerek felépítése
2, Fűtési rendszerek megtervezése, felújítása
3, Megújuló energiaforrások

1, Legelterjedtebb homlokzat szigetelő anyag a polisztirolhab:
•Expandált polisztirolhab: - hagyományos fehér, - grafitos szürke
•Extrudált polisztirolhab
•Kőzetgyapot
•Eredménye: - Komfortérzet, - Takarékosság, - Értéknövelés - Esztétika, stb.

2, Fűtési rendszerek:
•Magas hőmérsékletű hagyományos fűtési rendszerek
•Alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek: Padlófűtés, Fal és mennye-zetfűtés
•Kazánok csoportosítása: - Hagyományos kazánok, - Alacsony hőmér-sékletű kazánok, - Kondenzációs kazánok

3, Megújuló energiaforrások:
•Napkollektoros rendszerek: használati melegvíz előállításra, fűtésrásegí-tésre
•Napelem: Elektromos áram előállítása
•Szélgenerátor: Elektromos áram előállítása
•Hőszívattyú: a Föld, a Víz, a Levegő, -ben rejlő energiát használja fel.
•- Talajszonda, talajkollektor, - víz, kút, - levegő ventillátor hőszivattyúÉpületenergetikai tanúsítás, szaktanácsadás
•176/2008. Kormányrendelet értelmében minden ingatlan esetében kötele-ző (2012.01.01). Megfelelő vizsgával rendelkező építészmérnök, gépész-mérnök végezheti.
•Folyamata:
•Épület,ingatlan, határoló szerkezeteinek felmérése (kiviteli terv, műszaki leírás) alapján
•Hőveszteségek, hőnyereségek meghatározása
•Fűtési, és melegvíz rendszer műszaki felvétele
•Energetikai mutatók segítségével, összenergetikai számítás elvégzése
•Energetikai jegyzőkönyv készítése
•Közös megbeszélés, kiértékelés

Oktatás, prezentációk a lakosságnak és intézményeknek
•Általános alapfogalmak
•Energetikai törvények, szabályok bemutatása, értelmezése
•Energetikai osztályba sorolás bemutatása
•Napenergia hasznosítás lehetőségei, eszközei, hatékonysága
•Szélenergia hasznosítás lehetőségei, eszközei, hatékonysága
•Földenergia, levegőenergia hasznosítás lehetőségei, eszközei, hatékony-sága

Hőkamerás felvétel, jegyzőkönyv készítése
•Roncsolás mentesen felderíthetők az épület energia veszteségei, építési hiányosságai. Szakmai felkészültség elengedhetetlen.
•Terepi felmérés:
•Épület külső-belső hőmérséklet különbsége (15-20K)
•Erős napsütés figyelembe vétele
•Hőmérsékleti pontok helyes kiválasztása
•Esős, párás felületek figyelembe vétele
•Árnyékoló hatás beszámítása
•Feltárhatók: építési hiányosságok, szivárgási pontok, szigetelési hibák, hajszálrepedések, penészesedések, fűtési problémák
•Mérési adatok kiértékelése, több oldalas jegyzőkönyv készítése

Hőszigetelési, energiatakarékossági rendszerek tervezése
•Hőszigetelési, energiatakarékossági rendszerek tervezése
•Épülethatároló szerkezetek rétegrend felépítése a követelménynek megfe-lelő legyen, illetve a pályázati kiírásnak megfelelő
•Felhasználásra kerülő anyagok hőátbocsátási tényezőjének helyes kiválasztása
•Bekerülési költség/energia megtakarítás hányados vizsgálata
•Hőszigeteléshez, igazított fűtési, használati melegvíz rendszerekkiválasztása
•Megújuló energiaforrások illesztése, fűtési, HMV rendszerhez
•Az épület összenergetikai mutatóinak bemutatása
•Módosítási lehetőségek bemutatása, számítása

Megújuló energiaforrások kiépítése
•Személyes terepi felmérés készítése, adottságok vizsgálata
•Energiaforrások közös kiválasztása: áramellátás esetén, szélgenerátor vagy napelem?
•Kiválasztott rendszer ismertetése, bemutatása
•Gazdasági számítás készítése, mit, mennyit, mivel
•Pontos árajánlat készítése
•Garanciális kivitelezés, saját kivitelezőkkel

Pályázat írás
•Pályázati kiírások naprakész figyelése
•Kiírás részletes ismertetése, az ügyféllel, az ő szemével
•Kitöltési útmutató átbeszélése
•Szükséges hatósági, jogi iratok beszerzése, kitöltése
•Több évre megtervezett pénzügyi megvalósíthatósági terv készítése
•Pályázat megírás, feladás
•Utógondozás: beadást követően, pénzügyi jelentések küldése, igazolások csatolása

Pénzügyi tanácsadás
•Közel 14 pénzintézettel kapcsolattartás, pénzügyi módozataik ismerete
•Előtakarékossági formák bemutatása
•Lakástakarék-pénztárak ismertetése
•Gazdasági bűncselekmény elkerülése: (30 % állami támogatás nem ki-használása)
•Pénzügyi mentőöv létrehozása

Műszaki átadás
•Kivitelezések során megvalósított beruházások átadása
•Műszaki tartalom ismertetése
•Garanciák érvényesítése, átadása
•Észrevételek közös megbeszélése, esetleges átdolgozása
•Több évre szóló partneri kapcsolat kialakítása, ápolása