Törzsvásárlói program


Kártya igénylés

Miért jó törzsvásárlónak lenni nálunk?
Mert vásárlásaiddal értékes pontokat gyűjthetsz.

Pontgyűjtő kártya igénylés
Minden befejezett 100 forint után 1 pontot írunk jóvá kártyádon. Az így összegyűjtött pontokat levásárolhatod, 1 pont 1 forintnak felel meg. Telephelyeinken, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházunkban és webáruházunkban is gyűjthetsz, illetve válthatsz be pontokat, melyek alakulásáról bármikor tájékozódhatsz a www.akker-plus.hu honlapunkon.

Miért érdemes az Akker Tüzép törzsvásárlói programjához csatlakozni?
- Mert az extrapont-akciós termékek után további pontokat kapsz.
- Mert törzsvásárlói kártyáddal ajándékként veheted át aktuális katalógusainkat.
- Mert e-mail címedre havonta hírlevelet küldünk.

Hogyan lehetsz törzsvásárlónk?
Törzsvásárlói rendszerünkhöz vásárlási kötelezettség nélkül, kétféle módon csatlakozhat: weboldalunkon történő érvényes regisztrációval, illetve telephelyeinken, és a kiskőrösi otthon szakáruházunk ügyfélszolgálatán a törzsvásárlói adatlap kitöltésével. Amennyiben weben regisztrál, a kártya legyártását követően értesítést küldünk a megadott elérhetőségekre, hogy melyik telephelyünkön veheti át a törzsvásárlói kártyát. Így személyes vásárlásai során is gyűjthet és válthat be pontokat. Részletes leírás az Akker Törzsvásárlói Programjáról a telephelyeken, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban kifüggesztett Általános Részvételi Feltételben olvashat. Továbbá megtalálja a részletes leírást a www.akker.hu weboldalon is.Általános részvételi feltételek

Akker Tüzép Kivitelezői Törzsvásárlói program általános részvételi feltételek törzsvásárlók részére
1. Általános Részvételi Feltételek hatálya
Az Akker Tüzép Kivitelezői Törzsvásárlói program Általános Részvételi Feltételek törzsvásárlók részére (továbbiakban: „program”) hatálya alá tartozik a programot meghirdető Akker-Plus Kft.(továbbiakban: „Akker”) és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: „törzsvásárló”) viszonya.
2. Jelentkezés feltételei
2.1. A program törzsvásárlója lehet bármely természetes, illetve jogi személy. A 18. életévét be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat a program törzsvásárlójává.
2.2. A törzsvásárlók programba történő jelentkezése két módon történhet: a Törzsvásárlói Adatlap bármely Akker telepen történő leadásával vagy a www.akker-plus.hu webáruházban sikeres regisztrációval.
A programban minden Akker Tüzép telephely, illetve a kiskőrösi Hufbau Otthon Szakáruház is részt vesz.
2.3. A Törzsvásárlói Adatlap aláírásával illetve a weboldalon történő regisztrációval a törzsvásárló elfogadja jelen Általános Részvételi Feltételeket, valamint annak későbbi módosításait.
2.4. Amennyiben a Törzsvásárlói Adatlapon közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, hiányosak, vagy nem olvashatóak, úgy a Törzsvásárlói Adatlap érvénytelen.
2.5. A Törzsvásárlói Adatlapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változás esetén a törzsvásárló köteles az Akkert személyesen értesíteni. Adatmódosításra az interneten, vagy bármelyik Akker telephelyen, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban lehetőség van.
3. Törzsvásárlói adatok kezelése
3.1. A Törzsvásárlói Adatlap aláírója aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kártyaigénylő lapon megadott adatait, valamint a kártyával végrehajtott törzsvásárlói tranzakciók adatait az Akker-PLus Kft. saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, ennek eredményéről a törzsvásárlót tájékoztassa, és direkt marketing ajánlataival megkeresse.
3.2. Az Akker kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők részére nem továbbítja, és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. Az Akker a kártyabirtokos törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes.
4. pontgyűjtő kártya kiadása
4.1. A pontgyűjtő kártyát személyesen lehet igényelni bármelyik Akker telephelyen, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban. Ekkor a törzsvásárló azonnal megkapja a pontgyűjtő kártyát, mellyel a pontok gyűjtése megkezdődhet illetve folytatódhat, ha a webáruházban már gyűjtött pontokat.
4.2. Személyenként csak egy pontgyűjtő kártya igényelhető.
4.3. A pontgyűjtő kártya a kibocsátástól számítva határozatlan ideig visszavonásig érvényes. Amennyiben a törzsvásárló kártyáján, egy éven keresztül vásárlás nem kerül rögzítésre, az Akker a pontgyűjtő kártyát érvényteleníti, a rajta lévő pontokat törli. Az érvénytelen kártyán összegyűlt pontok a továbbiakban semmilyen módon nem használhatók fel.
5. pontgyűjtő kártya letiltása, letiltás megszüntetése, kártya pótlása
5.1. A törzsvásárló kezdeményezheti a pontgyűjtő kártya letiltását a kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb okból. A letiltás történhet személyesen vagy telefonon bármelyik Akker telephelyen, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban. Személyes letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. Telefonos letiltás esetén az operátor kérdéseket tesz fel a személyes adatokra és a kártya használatával történt vásárlásokra vonatkozóan, a kártyabirtokos azonosítása céljából. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a törzsvásárló viseli. A letiltott kártyával pontot gyűjteni, azt beváltani nem lehet, a letiltott kártya birtokosa az Akker által szervezett promóciókban nem vehet részt.
5.2 A törzsvásárló kezdeményezheti a letiltott pontgyűjtő kártya letiltásának megszüntetését. A letiltás megszűntetése személyesen történhet, az adatlapon megadott pontbeváltó telephelyekenn, illetve áruházban, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett.
5.3. A törzsvásárló kezdeményezheti az elveszett pontgyűjtő kártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi kártya a továbbiakban nem használható. A törzsvásárló korábban gyűjtött pontjai az Akker pontnyilvántartása alapján az új kártyára átvezetésre kerülnek. Az Akker a pótkártyák kibocsátását első alkalommal térítésmentesen végzi, majd ezt követően alkalmanként 1.000,-Ft összegű díjat jogosult felszámítani.
6. pontok jóváírása
6.1. Bármely Akker telephelyen, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban történő vásárlás alkalmával, a törzsvásárló pontgyűjtő kártyáján pontok kerülnek jóváírásra. A pontok jóváírásának feltétele, hogy a törzsvásárló a pénztárhoz érve, a fizetést megelőzően adja át a pontgyűjtő kártyáját a pénztárosnak.
6.2. Minden befejezett 100,-Ft vásárlási összeg után egy pont kerül jóváírásra. A pontszorzóval feltüntetett termékek többszörös értékkel szerepelnek a pontszámításban, a plusz pontos termékek után további pontok kerülnek jóváírásra.
6.3. A vásárlást követően a nyugtán vagy a számlán azonnal látható a pontegyenleg. Amennyiben valamilyen hiba folytán a megfelelő pontszám nem kerül regisztrálásra, a törzsvásárlónak azt azonnal - még a pénztártól való távozás előtt - jeleznie kell. A nyugtán, vagy a számlán feltüntetésre kerülő összes pontszám tájékoztató jellegű.
6.4. Amennyiben vásárláskor a törzsvásárlónál nincs ott a kártyája, pontok jóváírására nincs mód. A vásárláskor kapott bizonylat későbbi bemutatásával sem írhatók jóvá a pontgyűjtő kártyára e vásárlás pontjai.
6.5. Termék visszavétele esetén a termék után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.
7. pontok beváltása
7.1. A pontok beváltására bármelyik Akker telephelyen, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban és a webáruházban lehetőség van. pontbeváltás esetén egy pont egy forint árengedménynek felel meg. Az Akker a beváltott pontoknak megfelelő engedményt ad a vásárlás végösszegéből. Pontbeváltáskor minimálisan 100 pont váltható be. Egy vásárlás alkalmával a vásárolt érték 100%-a fizethető pontokkal.
7.2 A beváltás során vásárolt cikkek után járó pontok ugyanúgy jóváírásra kerülnek, mintha nem pontbeváltással fizetne a törzsvásárló.
7.3. Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok kártyára való felírása és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges.
7.4. Különböző törzsvásárlók pontgyűjtő kártyáin gyűjtött pontok összevonása nem lehetséges.
7.5. Termék visszavétele esetén, amennyiben a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása részben pontokkal történik.
8. programban való részvétel megszüntetése
8.1. Az Akker jogosult a törzsvásárlónak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl az Akkerral, vagy a kártyával való visszaélést követ el.
8.2. Fenti esetben Akker mentesül a törzsvásárlónak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.
8.3. A törzsvásárlónak jogában áll a programban való részvételét bármikor személyesen megszüntetni, az adatlapon megadott pontbeváltó telephelyeken, illetve áruházban.
9. program időtartama
9.1. A pontgyűjtő program határozatlan időtartamú. Az Akker jogosult bármikor megszüntetni a programot a törzsvásárlók értesítése mellett. Az értesítés az Akker telephelyek, illetve a kiskőrösi otthon szakáruházban üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására további 90 napig van lehetőség. A 90 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. A program működésével és a kártyák használatával kapcsolatos felvilágosítást a törzsvásárlók az Akker Ügyfélszolgálatán kaphatnak.
10.2. Az Akker nem felel a törzsvásárlókat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.
10.3. Tekintettel arra, hogy az Akker jelen programmal a törzsvásárlók részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, az Akker fenntartja magának a jelen Általános Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a törzsvásárlókat hirdetményi úton tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános Részvételi Feltételek megtekinthetők az Akker telephelyek, illetve a kiskőrösi otthon szakáruház  Ügyfélszolgálatán, az áruház nyitva tartási ideje alatt.
10.4. Törzsvásárlói Adatlap aláírásával illetve a regisztrációval a törzsvásárló elfogadja a Kecskeméti városi Bíróság kizárólagos illetékességét a Törzsvásárlói programmal kapcsolatos minden jogvita esetére.Általános részvételi feltételek