1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A “Nyerj egy 100.000 Ft értékű ajándékutalványt Otthonfelújítási támogatással” elnevezésű nyereményjáték szervezője az Akker-Plus Kft. (székhelye: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 67.) (a továbbiakban: „Szervező”). A nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Y-shift Kft. (székhelye: 7636 Pécs, Neumann János u. 24.; levelezési címe: 7621 Pécs, Kazinczy u. 2. 1.em.) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A nyereményjátékban kizárólag olyan magyar állampolgár vehet részt, aki rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 18. életévét betöltötte, és cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a nyereményjáték időtartama alatt,

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvételével, illetve az űrlapkitöltéssel egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt. Egy Játékos a nyereményjáték időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult kitölteni az űrlapot a Weboldalon.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
A Játékosok az űrlap kitöltés során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a nyereményjátékból. Az űrlap beküldéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a nyereményjátékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat az űrlap kitöltéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a nyereményjátékba.
A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 2022.09.01. napján kezdődik és 2022.10.31. napján éjfélig tart. Ezt az időszakot követően 1 sorsolás kerül megszervezésre.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

A nyereményjátékban a www.akker.hu/otthonfelujitas oldalon szereplő űrlap, személyre szabott segítség kérés kötelező elemek hiánytalan kitöltésével, valamint az ebben az űrlapban szereplő, a nyereményjátékban való részvételt megerősítő visszajelzés megadásával lehet részt venni. A nyereményjátékon való részvételnek nem feltétele a szolgáltatás igénybevétele, vagy a vásárlás.

5. A NYERTESEK SORSOLÁSA

A nyertesek sorsolása a Lebonyolító által történik, a nyereményjátékot követően. A sorsolás helyszíne: 7621 Pécs, Kazinczy u. 2.
A Sorsolás időpontja: 2022.11.02.

 

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A nyereményjáték során kisorsolásra kerül 1 db 100.000 Ft értékű Hufbau-Akker ajándékutalvány, mely beváltható bármely, a www.akker.hu oldalon szereplő Hufbau-Akker telephelyen.
Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható.

A Szervező a Nyerteseket a sorsolást követően e-mailben vagy telefonon értesíti az ajándékutalvány személyes átadásának részleteiről és a nyeremény felhasználásának módjáról. A Nyertes a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elfogadja, hogy a nyeremény átvételekor fénykép készülhet róla, és azt a Szervező megoszthatja a közösségi média felületein.

7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Jelen nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás alapvetően önkéntes. A Résztvevő a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a saját személyes adatai a Szervező, mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a nyereményjátékkal összefüggésben, a nyereményjáték lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából a Szervező és Lebonyolító feldolgozza és kezelje.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az űrlap kitöltés során megadott adatokban lévő hiányosságokért/hibákért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A jelen nyereményjátékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. Jelen Játékszabályzat a Szervező Adatkezelési tájékoztatójával együttesen értelmezendő és alkalmazandó.

Kiskőrös, 2022. augusztus 31.
Akker-Plus Kft.

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Ha több információra van szüksége, kérjen visszahívást, és beszéljen az Akker termékspecialistájával vagy ha már pontosan tudja, miből mekkora mennyiséget szeretne, kérjen árajánlatot!

Hozzájárulok, hogy a Hufbau-Akker a nevem és e-mail címem felhasználásával árajánlatot küldjön részemre. Az adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot elolvastam, megértettem

Pünkösdi nyitvatartás 2023